Skip to content

10 TING VI FORELDRE KAN GJØRE FOR ET GODT OPPVEKSTMILJØ

hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash.jpg

Foreldremøtene er rett rundt hjørnet! Nå - mer enn noen gang før har vi muligheten til å skape en ny normal, til å bygge den kulturen vi ønsker barna våre skal vokse opp i. Hvis alle vi foreldre og foresatte kan se litt mer rundt oss, huske at vårt eget barn ikke er det eneste viktige barnet og ta ansvar for at alle skal med - ja, da kan vi løfte hverdagen og fremtiden til mange små og store mennesker.

Her er 10 tips til hvordan vi kan være med å skape gode dager for små og store:

1) Hils på dem rundt deg på foreldremøter, vær litt ekstra obs – er det noen der som er helt nye i byen eller bygda? 

2) Lær navn på barn du ikke kjenner fra før og si hei til små og store!

3) Snakk sammen om forventninger og hvordan vi som foreldre kan stå sammen i gode og krevende dager.

4) Engasjer deg, på din måte – i barna, i barnehagen, i barneskolen og ungdomsskolen.

5) Nå er det lov å samles igjen; hvordan kan vi gjøre det lett og verdifullt for alle å bli med?

6) Når barnet ditt forteller bra ting fra skolen/barnehagen– send en melding til dem det gjelder, gi positiv feedback. Det samme gjelder når noe dumt skjer, snakk med dem det gjelder.

7) På fritidens treninger/øvelser er det også mulighet for å hilse, heie på og vise interesse for dem rundt oss. Jo mer inkluderende vi er, jo bedre er det for barna våre.

8) Er du bekymret for et barn? Vær et medmenneske, vær interessert. Alle familier kan ha kriser. Det kan være helt normale forklaringer. Se barnet. Ta kontakt med skolen eller barnehagen om bekymringen vedvarer.

9) Selv om det er lovpålagt at barnehagen og skolen skal sørge for gode miljø på sine arenaer – er det helt urealistisk å tro at de skal klare dette 100% uten oss. Vi har mye makt. Sammen med personalet i oppvekst har vi mulighet til å skape et inkluderende miljø der alle kjenner på tilhørighet.

10) Alle kan gjøre dumme ting, men ingen er dumme. Det gjelder dine barn, mine barn, alle barn (og voksne!) Lytt aktivt, ha et åpent sinn og husk at vi opplever verden ulikt. Hvis vi prøver å forstå hverandre – kan det fort gå bra og barna våre kan få en god «landsby» å vokse opp i.  

God oppstart!

 

Beste hilsen,

Siri Abrahamsen,

Trebarnsmor og gründer av Gleding

Blog comments