Skip to content

Hvordan skape gode foreldremøter? 5 enkle tips for mer engasjement!

Nye foreldre som blir sittende alene - ufrivillig, voksne som ikke hilser på hverandre, lange monotone taler om parkering og matpakker, knirkende gymgulv, powerpoint slides med 20 punkter… Den klamme stillheten når klassekontakter og foreldrerepresentanter skal velges.

Eller foreldre og ansatte som hilser, ler og snakker sammen. Ivrige hender som peker mot taket, som vil engasjere seg til det beste for barna og oppvekstmiljøet? Engasjerende innhold som skaper god stemning og gir nyttig informasjon, berikende møter. Lagfølelse.

To verdener - gjerne også på samme skole. For møtene blir til med folkene som er i rommet.

Disse kveldene er den arenaen de voksne på skolen kan skape begeistring, glede og engasjement for skole-hjem samarbeidet! Det som sjelden kan kommuniseres på informasjonsskriv ellers gjennom året. Muligheten for å restarte skole-hjem samarbeidet har vel aldri vært større?! Nå er muligheten til å bygge enda bedre samarbeid mellom de voksne på skolen og de voksne hjemme.

Det begynner med invitasjonen - Lag en hyggelig tekst som gjør at foresatte har lyst til å komme! Kanskje du kan følge opp med en engasjerende melding samme dag - som påminner, men også for å skape engasjement? Skriv gjerne noe som gjør at de voksne hjemme blir litt bedre kjent med deg.

Hva er det viktigste med foreldremøtet? Er det å bli trygg på de voksne på skolen? Er det informasjonen som gis eller er det følelsen vi kan skape av samhold og inkludering?

Fem tips for god stemning og inkludering

  1. Smil, møt blikk, si hei og fortell gjerne hvem du er.

  2. Vær nysgjerrig, åpen, raus og interessert!

  3. Skap god stemning – ha gjerne navnelapper i klasserommene slik at alle har en trygg plass å sitte!

  4. Ha en presentasjonsrunde, uansett hvilket trinn det er på. Det er alltid noen foreldre som ikke kjenner mange. Heller en gang for mye enn en gang for lite. Hva heter forelderen og hvem er den mor/far til.

  5. Husk at de voksne er på samme lag - de ansatte på skolen og de hjemme er supportergjengen til barna. Vi vet at det er mulig å skape lagfølelse på foreldremøter. Vi mener at det er den viktigste hensikten med foreldremøtene, bygge laget rundt barna - for et godt og trygt oppvekstmiljø .

Blog comments