Skip to content
Norsk

Om Gleding

Bakgrunn, verdier, fag og temaet

culture

Hvor kommer ordet gleding i fra?

En augustkveld i 2015 stilte Siri Abrahamsen sine sønner spørsmålet «hva er det motsatte av mobbing?».

Da svarte 9-åringen "Det er GLEDING selvfølgelig!"

Det ble starten på hele universet! Gleding til verden neste :) Når vi fokuserer på det vi vil ha mer av, når alle barn kjenner til sin egen superkraft, hva er mulig da mon tro?

Vi er opptatt av verdier!

Gledings verdier er kraft og kjærlighet. Vi vet at de 10 første årene i livet er ufattelig viktige for livskvalitet. Derfor gjør vi alt vi kan for å spre kraft og kjærlighet til nettopp disse menneskene, dem som har vært her i kort tid - og ikke minst de voksne som påvirker disse barna. 

Kraft - motstandskraft, skaperkraft, superkraft - det er med å setter fart på en positiv utvikling. Kjærligheten er kraftsenteret i Gledinguniverset. Fra kjærligheten kommer empati, glede, medmenneskelighet og tilhørigheten. 

swing
IMG_6876

Er Gleding bare synsing, eller har vi et faglig fundament?

Vi elsker å lære, lese og øke forståelsen vår for hvordan ting fungerer. Det er klart vi er opptatt av faglig forankring.

Gledinguniverset er bygget på kunnskap om barn- og unges normalutvikling, teori og forskning i hovedsak fra tilknytningspsykologi og interpersonlig nevrobiologi (John Bowlby, Daniel J. Siegel), positiv psykologi (Barbara Fredrickson, Martin Seligman, Sonja Lyubomirsky), og organisasjonspsykologi (Amy Edmondson, Jane Dutton). Vi bygger på forskningen til Carol Dweck om tankesetteori om viktigheten av innsats foran resultat. Vi lener oss til emosjonsfokusert psykologi (bl.a. John M. Gottman) når vi gir verktøy til hvordan å forstå og håndtere følelser og behov. Gleding har et systemisk perspektiv og er opptatt av at barn og unge lever i en kontekst der individ og miljø gjensidig påvirker hverandre (transaksjonsmodellen). Derfor ønsker vi å nå både barna og alle voksne som er en del av barnas hverdag (foresatte, lærer/barnehagelærer, ledere i oppvekst, evt. fritid) og da helst samtidig. Vi vektlegger de elementene som vi vil ha mer av i hverdagen og som bygger gode relasjoner, psykisk helse og livskvalitet, samt hva som trengs for å ta vare på planeten. 

Vi tror på faglighet, erfaring og historiefortelling - fag må gjøres om til praksis og bli en del av dem vi er som medmennesker - da kan vi skape den beste kulturen sammen og gjøre hverandre gode - både store og små.

WHO anslår at depresjon og psykisk uhelse er den mest utbredte sykdommen innen 2030. Dette var estimat før pandemien.
Vårt mål er at alle skal ha en trygg flokk der de føler seg elsket og verdsatt, og at alle skal føle tilhørighet og glede.

Her er gjengen i Gledingteamet

1

Siri Abrahamsen

Gründer, forfatter, forlegger, foredragsholder og daglig leder

Grunnla World of Empathy i 2019 og skapte Gleding slik vi kjenner det idag. 

siri@gleding.com

3

Karoline Ø. Solheim

Fagleder og psykologspesialist

Karoline ville studere psykologi fordi hun synes vi lærte så lite om dette på skolen. I Gleding er hun fagekspert og lager innhold, artikler og medforfatter bøkene våre.

karoline@gleding.com

2

Maria L. Steinskog

Administrativ leder og foredragsholder

Maria jobber alltid konsentrert og systematisk. Maria er vår administrative leder og holder også foredrag om Gleding.

maria@gleding.com

 

6

Hilde Høgne

Foredragsholder skole og barnehage

Hilde har mer enn 20 års erfaring fra skolesektoren. Hun er utdannet pedagog, hun har tatt etterutdanning på rektorskolen ved universitetet i Oslo og studerer også familieterapi.

Hilde er et kraftsenter når det gjelder å formidle viktige verdier, kunnskap og erfaringer fra oppvekstsektor. Hun deler sine erfaringer med glede.

hilde@gleding.com

4

Mari Birkeland

Barnehagepedagog

Mari har lang erfaring fra arbeid med barnehager og bidrar i Gleding-teamet med sin kompetanse.

mari@gleding.com

5

Eirik Henningsen

Styreleder og medgleder

Han sies å være den lykkeligste mannen han kjenner, og bidrar med sin omfattende erfaring til å drive Gleding fremover.

eirik@gleding.com